|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Stor Knapp 'Floral', blåröd